İnternet Kafe İşlemleri

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan, 01 Kasım 2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin 14.07.2005 tarihli ve 2005/5207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine başvurmaları gerekmektedir.
 
Anılan Kanunun 7 inci, Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddelerine göre İlçemiz Kaymakamlığınca düzenlenecek 'Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi' almak için Ataşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları İzin Bürosu' na aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat başvurulması gerekmektedir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Dilekçe (Form)  
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği,
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,