Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca 05.11.1988 tarihinde faaliyete geçmiştir. fakir ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza yardımlar yapmaktadır.
 
YARDIMLARDAN KİMLER FAYDALANABİLİR:
1- Muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar için geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim öğretim imkanı sağlaması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler faydalanabilir.
2- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı bu Kanun kapsamındadır.
3-Yardımın temel amacı, bir nevi işsizlik sigortası değildir. Yardım talebinde bulunan kişinin kurtulamadığı fakrü zaruretten kurtarılması, üretken hale geçirilebilmesi, çeşitli nedenlerle çalışamayacak durumda olan muhtaçların korunmasıdır.
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
-3294 Sayılı Yasa kapsamında olmak,
-Selçuk İlçe sınırları içerisinde ikamet etmek,
-Fakrü zaruret ve muhtaç durumda bulunmak,
-Kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,
 
GEREKLİ BELGELER:
1-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınacakBaşvuru Kayıt Formu(ilk defa
başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4-Yardımın niteliğine göre gerekli görülen diğer belgeler (sağlık raporu, yangın tutanağı v.b.)
 
BAŞVURU YERİ:
Selçuk Kaymakamlığı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı )

Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 7, Hükümet Konağı, Selçuk, İzmir, Türkiye Telefon: (0232) 892 3507
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ:
Yardım isteğinde bulunan vatandaşların vakfa şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. Vatandaşların beyanına uygun şekilde Başvuru Kayıt Formu doldurulur ve imzası alınır. Sağlık sebepleri nedeniyle başvuruda bulunma imkanı olmayanlara, ikamet adreslerine vakıf görevlisi gönderilmek suretiyle başvuruda bulunmaları sağlanır.
Hizmetin tamamlanma süresi:
-İlk defa başvuru yapılıyorsa 14 gün
-Yeniden başvuru yapılıyorsa 7 gün
 
YAPILAN YARDIM ÇEŞİTLERİ:
1- Maddi Yardım
2- Sağlık Yardımı (İlaç ve cihaz yardımı)
3-Erzak Yardımı
4-Yakacak Yardımı
5-Eğitim Yardımı
6- Diğer Yardımlar