güvenli internet başvuru


2010-2013 Bölge PlanıHava Durumu

Yeni Sayfa 1

Yeni Sayfa 1

Dilek ve şikayetleriniz bizim için önemlidir...

takvimHABERLER

Doğu İllerinde Görev Yapan Öğretmenler İlçemizi Ziyaret Ettiler
Kutlama Mesajı
Sakız Koç'ları Sahiplerini Buldu
Selçuk'ta Öğrencilerin Diş Muayeneleri Yapıldı
YENİ HÜKÜMET KONAĞI'NIN PLAN-PROJE VE YAPIM ÇALIŞMALARI
Geleneksel 3. Selçuk Efes Deve Havutlama Hayrı İstasyon Meydanı’nda yapıldı
Spor Salonu Teftişi
Selçuk Ata'sını Saygıyla Andı
Fener Alayı Düzenlendi
Selçuk'ta Cumhuriyetin 92. Yılı Kutlandı
Doğu İllerinde Görev Yapan Öğretmenler İlçemizi Ziyaret EttilerKutlama MesajıSakız Koç'ları Sahiplerini BulduSelçuk'ta Öğrencilerin Diş Muayeneleri YapıldıYENİ HÜKÜMET KONAĞI'NIN PLAN-PROJE VE YAPIM ÇALIŞMALARIGeleneksel 3. Selçuk Efes Deve Havutlama Hayrı İstasyon Meydanı’nda yapıldıSpor Salonu TeftişiSelçuk Ata'sını Saygıyla AndıFener Alayı DüzenlendiSelçuk'ta Cumhuriyetin 92. Yılı Kutlandı

>>  Doğu İllerinde Görev Yapan Öğretmenler İlçemizi Ziyaret Ettiler
Gönderen: basinprotokol Tarih: 11.02.2016 Saat: 08:34 (8 okuma)
(Haberin Devamı.. | Yazıcı Dostu PDF Format | Skor: 0)
>>  Kutlama Mesajı

Her türlü koşulda, tüm güçlüklere rağmen özveriyle görevini yerine getiren Saygıdeğer Basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

                                                                                                            Ayhan BOYACI
                                                                                                          Selçuk Kaymakamı

Gönderen: basinprotokol Tarih: 11.01.2016 Saat: 11:31 (191 okuma)
(Haberin Devamı.. | Yazıcı Dostu PDF Format | Skor: 0)
>>  Sakız Koç'ları Sahiplerini Buldu
Gönderen: basinprotokol Tarih: 24.12.2015 Saat: 09:00 (266 okuma)
(Haberin Devamı.. | Yazıcı Dostu PDF Format | Skor: 0)
>>  Selçuk'ta Öğrencilerin Diş Muayeneleri Yapıldı
Gönderen: basinprotokol Tarih: 22.12.2015 Saat: 09:38 (254 okuma)
(Haberin Devamı.. | Yazıcı Dostu PDF Format | Skor: 0)
>>  YENİ HÜKÜMET KONAĞI'NIN PLAN-PROJE VE YAPIM ÇALIŞMALARI
Gönderen: basinprotokol Tarih: 21.12.2015 Saat: 09:59 (393 okuma)
(Haberin Devamı.. | Yazıcı Dostu PDF Format | Skor: 0)

 
Sayfa Seç kapalı 108 Sayfalar.

Yeni Sayfa 1Ey Türk gençliği !

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927©HaRiKuLaDe.net
Atatürk'ün
Gençliğe Hitabesi
Önemli Linkler